Kauppa

  • Maisemalennot (2)

    EASA asetuksen 965/2012 mukaiset kustannusjakoperusteiset lennot, joilla ohjaaja osallistuu koneen vuokrakustannuksiin. Lennot ovat yksityislentotoimintaa, eikä lennoilla sovelleta kaupallisen ilmaliikenteen vaatimuksia. Nordic Avia toimii lentojen välittäjänä.
  • Kirjat (1)

    Oppikirjoja, lentopäiväkirjoja
  • Koulutus (3)

    Koulutustuotteet